Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo MU vs Brentford, 02h00 ngày 3/5 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo MU vs Brentford, 02h00 ngày 3/5 - Ngoại hạng Anh

01/05/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo MU vs Brentford, 02h00 ngày 3/5, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo MU vs Brentford chính xác nhất.

Soi kèo West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

01/05/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 1/5, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái West Ham vs Arsenal chính xác nhất.

Soi kèo Tottenham vs Leicester – 20h00 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Tottenham vs Leicester – 20h00 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

01/05/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Tottenham vs Leicester 20h00 ngày 1/5, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Tottenham vs Leicester chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Everton vs Chelsea – 20h00 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Everton vs Chelsea – 20h00 ngày 1/5 - Ngoại hạng Anh

30/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Everton vs Chelsea 20h00 ngày 1/5, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Everton vs Chelsea chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Leeds vs Man City, 23h30 ngày 30/04, Ngoại hạng Anh

Soi kèo Leeds vs Man City, 23h30 ngày 30/04, Ngoại hạng Anh

29/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Leeds vs Man City, 23h30 ngày 30/04, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Leeds vs Man City chính xác nhất cùng các chuyên gia cá cược.

Soi kèo Newcastle vs Liverpool, 18h30 ngày 30/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Liverpool, 18h30 ngày 30/4 - Ngoại hạng Anh

28/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Liverpool, 18h30 ngày 30/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Newcastle vs Liverpool chính xác nhất.

Soi kèo MU vs Chelsea, 01h45 ngày 29/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo MU vs Chelsea, 01h45 ngày 29/4 - Ngoại hạng Anh

26/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo MU vs Chelsea, 01h45 ngày 29/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái MU vs Chelsea chính xác nhất.

Soi kèo Swansea vs Bournemouth – 1h45 ngày 27/4 - Hạng nhất Anh

Soi kèo Swansea vs Bournemouth – 1h45 ngày 27/4 - Hạng nhất Anh

25/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Swansea vs Bournemouth 1h45 ngày 27/4, Hạng nhất Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Swansea vs Bournemouth chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Crystal Palace vs Leeds – 2h00 ngày 26/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Crystal Palace vs Leeds – 2h00 ngày 26/4 - Ngoại hạng Anh

25/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Crystal Palace vs Leeds 2h00 ngày 26/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Crystal Palace vs Leeds chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Liverpool vs Everton, 22h30 ngày 24/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Liverpool vs Everton, 22h30 ngày 24/4 - Ngoại hạng Anh

23/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Liverpool vs Everton, 22h30 ngày 24/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Liverpool vs Everton chính xác nhất.

Soi kèo Chelsea vs West Ham – 20h00 ngày 24/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Chelsea vs West Ham – 20h00 ngày 24/4 - Ngoại hạng Anh

23/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Chelsea vs West Ham 20h00 ngày 24/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Chelsea vs West Ham chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Brentford vs Tottenham – 23h30 ngày 23/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Brentford vs Tottenham – 23h30 ngày 23/4 - Ngoại hạng Anh

23/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Brentford vs Tottenham 23h30 ngày 23/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Brentford vs Tottenham chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Arsenal vs MU, 18h30 ngày 23/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Arsenal vs MU, 18h30 ngày 23/4 - Ngoại hạng Anh

22/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Arsenal vs MU, 18h30 ngày 23/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Arsenal vs MU chính xác nhất.

Soi kèo Man City vs Watford, 21h00 ngày 23/04, Ngoại hạng Anh

Soi kèo Man City vs Watford, 21h00 ngày 23/04, Ngoại hạng Anh

22/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Man City vs Watford, 21h00 ngày 23/04, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Man City vs Watford chính xác nhất cùng các chuyên gia cá cược.

Soi kèo Burnley vs Southampton, 01h45 ngày 22/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Burnley vs Southampton, 01h45 ngày 22/4 - Ngoại hạng Anh

20/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Burnley vs Southampton, 01h45 ngày 22/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Burnley vs Southampton chính xác nhất.

Soi kèo Chelsea vs Arsenal, 01h45 ngày 21/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Chelsea vs Arsenal, 01h45 ngày 21/4 - Ngoại hạng Anh

20/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Chelsea vs Arsenal, 01h45 ngày 21/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Chelsea vs Arsenal chính xác nhất.

Soi kèo Everton vs Leicester – 01h45 ngày 21/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Everton vs Leicester – 01h45 ngày 21/4 - Ngoại hạng Anh

19/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Everton vs Leicester 01h45 ngày 21/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Everton vs Leicester chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Man City vs Brighton, 02h00 ngày 21/04, Ngoại hạng Anh

Soi kèo Man City vs Brighton, 02h00 ngày 21/04, Ngoại hạng Anh

19/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Man City vs Brighton, 02h00 ngày 21/04, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Man City vs Brighton chính xác nhất cùng các chuyên gia cá cược.

Soi kèo Liverpool vs MU, 02h00 ngày 20/04, Ngoại hạng Anh

Soi kèo Liverpool vs MU, 02h00 ngày 20/04, Ngoại hạng Anh

18/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Liverpool vs MU, 02h00 ngày 20/04, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Liverpool vs MU chính xác nhất cùng các chuyên gia cá cược.

Soi kèo West Ham vs Burnley – 20h15 ngày 17/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo West Ham vs Burnley – 20h15 ngày 17/4 - Ngoại hạng Anh

16/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo West Ham vs Burnley 20h15 ngày 17/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái West Ham vs Burnley chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo MU vs Norwich – 21h00 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo MU vs Norwich – 21h00 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

15/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo MU vs Norwich 21h00 ngày 16/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái MU vs Norwich chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Tottenham vs Brighton – 18h30 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Tottenham vs Brighton – 18h30 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

15/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Tottenham vs Brighton 18h30 ngày 16/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Tottenham vs Brighton chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Newcastle vs Leicester, 20h15 ngày 17/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Leicester, 20h15 ngày 17/4 - Ngoại hạng Anh

15/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Leicester, 20h15 ngày 17/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Newcastle vs Leicester chính xác nhất.

Soi kèo Southampton vs Arsenal, 21h00 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Southampton vs Arsenal, 21h00 ngày 16/4 - Ngoại hạng Anh

15/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Southampton vs Arsenal, 21h00 ngày 16/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Southampton vs Arsenal chính xác nhất.

Soi kèo Huddersfield vs Luton, 01h45 ngày 12/4 - Hạng nhất Anh

Soi kèo Huddersfield vs Luton, 01h45 ngày 12/4 - Hạng nhất Anh

09/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Huddersfield vs Luton, 01h45 ngày 12/4, Hạng nhất Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Huddersfield vs Luton chính xác nhất.

Soi kèo Leicester vs Crystal Palace, 20h00 ngày 10/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Leicester vs Crystal Palace, 20h00 ngày 10/4 - Ngoại hạng Anh

09/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Leicester vs Crystal Palace, 20h00 ngày 10/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Leicester vs Crystal Palace chính xác nhất.

Soi kèo Brentford vs West Ham – 20h00 ngày 10/4 - Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Brentford vs West Ham – 20h00 ngày 10/4 - Ngoại Hạng Anh

09/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Brentford vs West Ham 20h00 ngày 10/4, Ngoại Hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Brentford vs West Ham chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Man City vs Liverpool – 22h30 ngày 10/4 - Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Man City vs Liverpool – 22h30 ngày 10/4 - Ngoại Hạng Anh

09/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Man City vs Liverpool 22h30 ngày 10/4, Ngoại Hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Man City vs Liverpool chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Southampton vs Chelsea – 21h00 ngày 9/4 - Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Southampton vs Chelsea – 21h00 ngày 9/4 - Ngoại Hạng Anh

08/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Southampton vs Chelsea 21h00 ngày 9/4, Ngoại Hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Southampton vs Chelsea chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Arsenal vs Brighton – 21h00 ngày 9/4 - Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Arsenal vs Brighton – 21h00 ngày 9/4 - Ngoại Hạng Anh

08/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Arsenal vs Brighton 21h00 ngày 9/4, Ngoại Hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Arsenal vs Brighton chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Aston Villa vs Tottenham, 23h30 ngày 09/04, Ngoại hạng Anh

Soi kèo Aston Villa vs Tottenham, 23h30 ngày 09/04, Ngoại hạng Anh

08/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Aston Villa vs Tottenham, 23h30 ngày 09/04, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Aston Villa vs Tottenham chính xác nhất cùng các chuyên gia cá cược.

Soi kèo Everton vs MU, 18h30 ngày 9/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Everton vs MU, 18h30 ngày 9/4 - Ngoại hạng Anh

08/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Everton vs MU, 18h30 ngày 9/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Everton vs MU chính xác nhất.

Soi kèo Newcastle vs Wolves, 02h00 ngày 9/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Wolves, 02h00 ngày 9/4 - Ngoại hạng Anh

08/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Newcastle vs Wolves, 02h00 ngày 9/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Newcastle vs Wolves chính xác nhất.

Soi kèo Burnley vs Everton – 01h30 ngày 7/4 - Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Burnley vs Everton – 01h30 ngày 7/4 - Ngoại Hạng Anh

06/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Burnley vs Everton 01h30 ngày 7/4, Ngoại Hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Burnley vs Everton chính xác nhất cùng các chuyên gia.

Soi kèo Sheffield vs QPR, 01h45 ngày 6/4 - Hạng nhất Anh

Soi kèo Sheffield vs QPR, 01h45 ngày 6/4 - Hạng nhất Anh

03/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Sheffield vs QPR, 01h45 ngày 6/4, Hạng nhất Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Sheffield vs QPR chính xác nhất.

Soi kèo Crystal Palace vs Arsenal, 02h00 ngày 5/4 - Ngoại hạng Anh

Soi kèo Crystal Palace vs Arsenal, 02h00 ngày 5/4 - Ngoại hạng Anh

03/04/2022 Soi Kèo Ngoại Hạng Anh

Soi kèo Crystal Palace vs Arsenal, 02h00 ngày 5/4, Ngoại hạng Anh. Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái Crystal Palace vs Arsenal chính xác nhất.

Soi kèo Ngoại Hạng Anh là một trong những giải đấu bóng đá lớn được rất nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra cho bạn biết được khái niệm soi kèo ngoại hạng anh là gì cũng như kinh nghiệm soi kèo ngoại hạng anh cho những ai chưa biết.

Soi kèo ngoại hạng anh là gì?

Kèo ngoại hạng anh được hiểu là tỷ lệ cá cược bóng đá trước trận đấu của mỗi giải bóng đá ngoại hạng anh. Người chơi sẽ tiến hành dự đoán tỷ số của những trận đấu bóng tiếp theo. Kèo bóng đá ngoại hạng anh có khả năng tùy thuộc vào tỷ lệ cá cược của từng trận đấu hoặc là từng nhà cái cá cược sẽ có tỷ lệ khác nhau.

Cá độ giải đấu bóng đá ngoại hạng anh là một trong những kèo cá cược có số lượng đông đảo người chơi tham gia nhất. Đây là một giải đấu bóng đá lớn nên các hình thức cá cược cũng rất đa dạng và phong phú.

Kinh nghiệm soi kèo ngoại hạng anh

Để có thể soi kèo bóng đá ngoại hạng anh được chính xác nhất thì bạn cần phải có cho mình chiến thuật cụ thể. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thêm cho mình một số kinh nghiệm soi kèo nhà cái đơn giản và hiệu quả nhất. 

Sau thời điểm nhà cái vừa mới đưa ra kèo

Đối với nhiều chuyên gia soi kèo bóng đá ngoại hạng anh thì họ cho rằng bạn nên soi kèo luôn sau thời điểm mà nhà cái vừa mới đưa ra bảng tỷ lệ .

Ngoài ra thì bạn cũng không nên thu thập quá nhiều dữ liệu kèo trước một trận đấu diễn ra làm gì cả. Bởi vì điều này rất dễ khiến cho bạn bị nhiễu và loạn thông tin hết cả. Bạn chỉ nên tham khảo từ 2 cho đến 3 nhà cái uy tín mà thôi. Từ đó bạn sẽ dựa vào những dữ liệu mà nhà cái đưa ra để có thể phân tích được một cách chính xác nhất.

Dựa vào bảng xếp hạng

Người chơi nên thường xuyên theo dõi và cập nhật bảng xếp hạng sau mỗi trận đấu được diễn ra, Từ đó bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về thực lực của mỗi đội chơi.

Tuy nhiên thì kinh nghiệm soi kèo này bạn không nên áp dụng ở giai đoạn giữa của mùa giải. Bởi vì là bảng xếp hạng lúc này không phản ánh được chính xác được phong độ của người chơi.

Khi một mùa giải sắp kết thúc vị thế của các đội bóng dần sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đội cuối bảng sẽ nắm được thế chủ động dồn hết lực thi đấu ở mức tối đa nhất nhằm mục đích là soán ngôi của đội bóng mạnh hơn. Khi điều này xảy ra thì các đội mạnh thường sa sút phong độ do đó người chơi cần phải cân nhắc chính xác để có thể đặt cược được vào đội cuối bảng.

Dựa theo thời gian thi đấu

Theo như kinh nghiệm của các chuyên gia cá độ bóng đá ngoại hạng anh thì các đội thường chơi rất hay vào khoảng ⅓ trước mùa giải và ⅓ ở phía sau mùa giải. Ở giai đoạn này thì các đội thường đánh giá là yếu có thể giành chiến thắng. Vì vậy trong khoảng thời gian từ tháng 8 cho đến tháng 11 thì bạn cần đặt cược vào cửa dưới mới dành được chiến thắng.

Từ cuối tháng 12 cho đến tháng 3 các đội dần lấy lại được sức mạnh và tăng được tỷ lệ chiến thắng hơn. Vì vậy mà bạn nên đặt cược vào cửa trên đối với màn so tài này. Nếu bạn đặt cược như trên thì bạn sẽ giành được nhiều tiền thưởng chiến thắng hơn.

Soi kèo dựa vào việc phân tích phong độ của các đội bóng

Khi soi kèo ngoại hạng nah người chơi không quá tin tưởng vào bảng xếp hạng. Khi mà một đội bóng lớn gặp phải khủng hoảng trong thời gian gần đây thì phong độ trở nên kém ổn định và họ thường thua trận tiếp theo. Vì vậy nếu bạn có ưu thế ở thời điểm đó thì bạn sẽ có khả năng thua rất cao.

Vì vậy mà bạn cần phải chú ý đến phong độ của đội bóng để có thể đặt cược hợp lý nhất. Người chơi cũng cần phải ghi lại màn trình diễn của từng tiền vệ trong 2 đội để có thể đưa ra được những phân tích khả năng tấn công của họ và đưa ra được quyết định chính xác nhất.

Giữ vững được tâm lý ổn định khi đặt cược

Trong quá trình đặt cược bạn cần kiên nhẫn và không được nóng vội trong quá trình đặt cược. Hoặc nếu dự đoán sai thì đừng vội xóa nó. Đó là do bạn không có đủ kiên nhẫn để có thể suy nghĩ và phán đoán đặt cược phù hợp.

Do đó kết quả cuối cùng của bạn vẫn là thua cược. Do đó lời khuyên dành cho tất cả người chơi đó chính là giữ cho mình một tinh thần thoải mái nhất có thể. Đồng thời khi thất bại một ván bạn không nên nản mà hãy kiên nhẫn chờ đợi trong lần đặt cược mới.

Không đặt cược những kèo lạ

Khi soi kèo bóng đá ngoại hạng anh người chơi nên nhớ rằng tất cả những nhà cái đều đưa ra tỷ lệ thanh toán thấp. Điều này nhằm đảm bảo được an toàn trong một số trường hợp nhất định.

Nói cách khác thì trong số 10 người chỉ có một vài người chiến thắng cân bằng được phần thưởng để bằng với số của người thua cuộc. Vì vậy mà bạn cần nhớ rằng không nên đặt cược rủi ro như vậy tránh trường hợp mất hết tất cả.

Kết luận

Bài viết trên đây đã chỉ ra cho bạn biết được khái niệm soi kèo ngoại hạng anh là gì. Hy vọng thông qua bài viết mà KeoNhaCai hôm nay chia sẻ các bạn sẽ biết thêm được những kinh nghiệm trong quá trình soi kèo để dễ dàng giành chiến thắng hơn.

Thông báo